Rekonstrukce hospodářské budovy na výrobní halu

Společnost KOVOT INVEST s.r.o. v současnosti realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce hospodářské budovy na výrobní halu“, zaměřený na modernizaci a rozšíření stávajících výrobních prostor, které jsou v současné době nevyhovující jak z hlediska prostorového, tak z hlediska technického. V průběhu realizace projektu dojde k demolici původní hospodářské budovy a následné výstavbě nového objektu, který bude sloužit jako výrobní hala. Zároveň bude provedena rekonstrukce zpevněných ploch. Celý projekt je financován za podpory EU.

Kontakt

Kovot Invest s.r.o.
Služín 70
798 41 Kostelec na Hané

Výtahové dveře

Výtahové dveře vyrábíme v různých výškách a světlostech. Nejběžnější výška dveřního křídla je 2000 mm, ale vyrábíme nižší i vyšší. Světlosti jsou zpravidla v rozsahu 500 až 950mm, případně vyšší.

Výroba výtahových dveří

Poptávkový formulář